ประกาศผลสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2556


ระดับปวช. ห้อง 3.1

ระดับปวช. ห้อง 3.2

ระดับปวช. ห้อง 3.3

ระดับ ปวส.ห้อง 2.1

ระดับ ปวส.ห้อง 2.2

About admin