โครงสร้างองค์กรคอม [โครงสร้างองค์กร]

ครู อาจารย์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงสร้าง,องค์กร,แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,อาจารย์,ครู,วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก,จังหวัดพิษณุโลก

About admin